OM OSS

Vi som arbetar på MasExpressen har vår bas i Mora, Dalarna, här finns vårt kontor och bussgarage.
Under de senaste tre decennierna har MasExpressen bedrivit expressbusstrafik mellan Dalarna och Stockholm. Året runt har vi skjutsat hundratusentals resenärer till hemmet, arbetet, matchen, semestern.

Expressbusstrafiken är en stor del av vår verksamhet men MasExpressen gör mycket mer än så.
Vi engagerar oss i lokal idrott där vi bidrar med sponsring samt transporterar våra idrottslag trafiksäkert till deras bortamatcher. Vi har även samarbeten med hotell och andra företag i Dalarna där vi ordnar transporter för stora som små grupper.

Ett av våra senaste samarbeten är med Destinationsutveckling Idre som ägs av Idre Fjäll, Idre Himmelfjäll, Fjätervålen och Grövelsjön. Vårt uppdrag i Dalafjällen är att dagligen köra skidbussen mellan anläggningarna under hela skidsäsongen (december-april).
För att främja ett mer hållbart resande till, från och lokalt i Idre med omnejd, har vi förlängt vår ordinarie expressbusslinje Stockholm-Mora genom att erbjuda bussresor till/från Idre och Grövelsjön torsdag till söndag under samma period.

Hos oss kan ni hyra buss med chaufför för olika tillfällen oavsett om ni är ett företag, förening, skola eller privatperson. Vi hjälper till med hotellbokning, kryssningar, måltider, entréer och utflykter, allt enligt era önskemål.
MasExpressen har skjutsat resenärer över hela Sverige samt till de flesta länder i Europa. Våra chaufförer har lång erfarenhet och håller hög service. Vi står för komfort, säkerhet och service. Vänd er med förtroende till oss på MasExpressen.

Varmt välkommen!

MASEXPRESSENS KVALITETS- OCH MILJÖARBETE

Kvalitet ISO 9001
Vi jobbar hela tiden med att förbättra och utveckla vår verksamhet och därmed kunna möta våra kunders förväntningar.

Miljö ISO 14001
Att bidra till en hållbar utveckling är en global nödvändighet och ett ansvar som gäller oss alla. Som ett företag inom transportsektorn vet vi att vår verksamhet har stor miljöpåverkan. Vårt mål är att minimera förbrukningen av fossila bränslen så långt det är möjligt. Vi tar hänsyn till detta vid inköp av nya fordon samt genom att informera och utbilda vår personal gällande sparsam körning.

Trafiksäkerhet ISO 39001
Säkerhet är vår första och största prioritering, därför är certifieringen Trafiksäkerhet en viktig process i vårt ISO arbete. Genom att systematiskt och noggrant arbeta och följa upp de rutiner och trafiksäkerhetspolicy vi skapat, uppnår vi en säkrare arbets- och trafikmiljö.

Arbetsmiljö ISO 45001
Att trygga arbetstagarnas säkerhet och minska riskerna på arbetsplatsen blir allt viktigare för att säkerställa ett sunt företag.
ISO 45001 för arbetsmiljö hjälper oss att kontinuerligt och systematiskt förbättra arbetsmiljön inom företaget samt öka säkerheten på våra arbetsplatser.


Kvalitetscertifierad
sedan 2020-07-02
utfärdat av A3CERT
Miljöcertifierad
sedan 2020-07-02
utfärdat av A3CERT
Trafiksäkerhetscertifierad
sedan 2020-07-02
utfärdat av A3CERT
Arbetsmiljöcertifierad
sedan 2023-06-15
utfärdat av A3CERT