Om oss

Masexpressen är ett AktieBolag med säte i Mora. Bolaget var först med att köra Länsöverskridande linjetrafik (dagligen) mellan Dalarna - Stockholm.

Bolaget driver idag beställnings/Charter trafik samt egen Linjetrafik mellan Dalarna & Stockholm.

Vi är idag ca. 10 st som jobbar inom bolaget, varav 7 st rutinerade chaufförer.

 

Personal/Kompetens och utbildning

Samtliga anställda förare innehar giltigt körkort. Samtliga bussförare har Yrkesbevis enligt Rådförordningen: EEG 3820/85 Art.5,2b, vilket innebär att föraren uppfyller de krav som ställs för att framföra fordonet mer än 50km utanför stationeringsorten.

Kollektivavtal

Vår förarpersonal är organiserade i dels Transportarbetarförbundet dels i Kommunalarbetarförbundet. Arbetsutläggning sker i enlighet med EU-bestämmelser var avser kör- och vilotider. MasExpressen tillämpar en strikt alkohol- och drogpolicy.

 

 
Kvalitetspolicy MasExpressen
  • Vårt kvalitetsarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla medarbetare och underleverantörer.
  • Verksamhetssystemet ska vara ett dagligt verktyg för att styra och leda företaget på rätt sätt i förbättringsarbetet och för att uppfylla kunders och myndigheters krav.
  • Vi skall ständigt utvecklas i våra arbetssätt för att lösa uppgifterna på det mest effektiva och rationella sättet.
  • Kunders och myndigheters dokumenterade krav, lagar och författningskrav skall vara i fokus för det dagliga kvalitetsarbetet.
  • Alla medarbetare skall bära sitt ansvar för sin del av kvalitetsarbetet.
  • Alla medarbetare skall ha en täckande och tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter och skall ingå i företagets planerade utbildningsprogram.
  • Alla rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet i produktionen och för det administrativa arbetet skall vara dokumenterat på lättförståeligt och beskrivande sätt.