Samarbeten

 

Swebus är en av våra sammarbetspartner. Sammarbetet går ut på att de säljer våra biljetter via sina sälj kanaler på våra linjer. Var observant på att det står swebus linje 995, Trafikertas av MasExpressen på biljetterna köpt via SweBus.

________________________________________________________________________________________________________

Interbus är en av våra sammarbetspartner. Sammarbetet går ut på att de kör vår förstärkningstrafik. Var observant på att det står Interbus på Bussarna på de turer som vi tar hjälp av dom, Det skall vara skyltat  Kör för Masexpressen står i framrutan på alla de bussar som används i vår trafik.

________________________________________________________________________________________________________

Sveriges största biljettsamarbete

Resplus är ett biljett- och resesamarbete som binder ihop Sveriges kollektivtrafik med över 4 000 orter. Detta är möjligt tack vare en unik samverkan mellan så gott som alla Sveriges trafikföretag, som jobbar tillsammans för att göra resan så smidig och enkel som möjligt för resenären.