Bokningsregler

 

1. ÅLDERSREGLER

Barn (0-15 år, fram till den dag man fyller 16 år):  Barn ska av säkerhets- och trivselskäl ha ett eget säte. Biljett ska därför köpas till samtliga barn oavsett ålder.
Masexpressen tar inte särskilt ansvar för barn utan målsman är alltid ansvarig. Det är ni som förälder som avgör om barnet kan resa på egen hand. Ett tips kan vara att förse ert barn med en mobiltelefon. Då kan ni hålla kontakten om bussen anländer tidigare/senare eller om något har hänt.
Bilbarnstol eller sittkudde medtages själv av resenären, och finns tyvärr ej att låna av oss. Enligt föreskrifter bör alla barn använda bälte tillsammans med bilbarnstol/sittkudde under hela resan.

Ungdom (16-25 år, fram till den dag man fyller 26 år): Passageraren ska kunna styrka sin ålder.

Studerande: En passagerare med giltigt verifikat från Studentkortet, CSN, Mecenat, Membit eller SJ’s tillfälliga intyg kan åka med studeranderabatt. Rabatten gäller även för internationella studenter med ISIC- och IYTC-kort. Giltigt kort eller motsvarande app, samt legitimation ska medföras under hela resan för att styrka rätten till rabatt. Masexpressen accepterar de vanligaste norska och danska studentkorten.

Pensionär: Ålders- eller förtidspensionärer. Verifikat som styrker passagerarens ålder (från den dag du fyller 65 år), eller intyg från försäkringskassan skall medföras under hela resan.

Det åligger resenären att informera vid köp att denna åberopar ev. rabatt enligt ovan skrivna kriterier. Rabatt kan ej erhållas efter avslutat köp.

Vi tar ut en kontrollavgift på 800 kronor av den resenär som reser utan giltig resehandling eller som reser på ett rabatterat pris hen inte är berättigad till.

 

2. AVBOKNING OCH ÅTERBETALNING

För att avboka och få dina pengar åter så krävs det att det finnes ett Avbokningsskydd på din bokning. Detta tillägg gäller per resenär och per resa, så om fler än en(1) resenär bokas så krävs detta tillägg för alla resande. Detta tillägg kan endast köpas till i samband med att du bokar din resa, och inte om en avgång är inom 12 timmar från och med bokningstillfälle.

Avbokningen sker enklast via denna sida du befinner dig på genom knappen "avboka" allra längst upp till höger, annars går det bra att göra det här. 

Avbokning måste ske senast en (1) timmar innan din avresa.

Om du önskar få assistans med avbokning så hjälper vi dig över telefon på nummer 0651-100 00 eller genom att maila till info@masexpressen.se

Mailet måste finnas i vår inkorg i rättan tid.

Biljetten kan du avboka endast därifrån den är köpt; Alltså om en biljett är bokad hos ett ombud så är det dit man måste vända sig för avbokning.

Felbokning: Felbokning måste anmälas till oss senast 60 minuter efter köp, Anmälan skall ske via telefon 0651-100 00 eller via info@masexpressen.se.

Ångerrätt: Enligt konsumentköplagen innefattas inte bussbiljetter i rätten att ångra ett köp.

Kundtvister som ej kan lösas via kundcenter hanteras under reklamationer.

 

​AVBOKNING
 
 • Biljetter som saknar avbokningsskydd återbetalas ej.
 •  
 • Avbokningsskyddet köper du i samband med bokning av resa och kan inte läggas till i efterhand.
 •  
 • Avbokningsskyddet kostar 50 kr per person och resväg.  Vardera en (1) ombokning och en (1) avbokning kan göras fram till en timma innan avgång. 
 •  
 • Med ett avbokningsskydd får du pengarna tillbaka för din resa, kostnaden för avbokningsskyddet (50 kr) återbetalas dock ej.
 •  
 • Avboka din resa smidigt på vår hemsida www.masexpressen.se
 •  
 • Biljetter som bokas av senare än en timme före avgång återbetalas ej. 
 
OMBOKNING
 • Ombokning vid ett (1) tillfälle ingår i biljettpriset.
 •  
 • Ombokning kan göras fram till en timma innan avgång. Ring 0651-10 000 för att boka om din resa.
 •  
 • För att omboka resor utanför kundtjänst öppettider går du tillväga på följande sätt:
1.Boka en ny biljett till den aktuella avgången då du vill  resa.
2.Skicka ett mail till info@masexpressen.se och uppge bokningsnumret för båda resorna.
3.Din avbokade resa kommer sedan att återbetalas.  
4.Pengarna betalas tillbaka till samma konto som de drogs ifrån, det dröjer normalt 4-5 bankdagar.
 
 

3. OMBOKNING

Möjligheten att omboka sin biljett finnes, denna tjänst erbjuds exklusivt av kundtjänstpersonal under öppettider, se här!

Senast tidpunkt för ombokning är en(1) timma innan avresa.

Vid de tillfällen mellanskillnad tillkommer så är det något vi tar betalt för, detta räknas ut på standardpriserna, och inte från de rabatterade priserna som finnes på denna hemsida.

 

 • Ombokning vid ett (1) tillfälle ingår i biljettpriset.
 •  
 • Ombokning kan göras fram till en timma innan avgång. Ring 0651-1000 för att boka om din resa.
 •  
 • För att omboka resor utanför kundtjänst öppettider går du tillväga på följande sätt:
1.Boka en ny biljett till den aktuella avgången då du vill  resa.
2.Skicka ett mail till info@masexpressen.se och uppge bokningsnumret för båda resorna.
3.Din avbokade resa kommer sedan att återbetalas.  
4.Pengarna betalas tillbaka till samma konto som de drogs ifrån, det dröjer normalt 4-5 bankdagar.

4. RESTIDSGARANTI

Vi ersätter dig om du blir försenad på grund av oss, det vill säga i de fall vi råder över förseningen. Ersättning utgår endast i form av fri resa med MasExpressen.

Vid försening med mer än 60 minuter ersätter vi resenären med en (1) fri enkelresa motsvarande den sträcka som han/hon reste vid förseningstillfället. Vid försening med mer än två timmar ersätter vi resenären med två (2) enkelresor motsvarande den sträcka han/hon reste vid förseningstillfället.

Förseningar i trafiken på grund av väder, trafikstörningar, eller andra orsaker som ligger utanför vår kontroll ersätts inte. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej. Eventuella utlägg för taxiresor eller andra transportmedel ersätts inte.

Reklamation ska ske kortfattat och skriftligt inom fjorton (14) dagar från aktuell resdag och skickas till info@masexpressen.se

 

5. ORDNINGSREGLER

Alla bussar är rökfria, även på toaletterna.
Det är ej tillåtet att dricka alkohol på bussen.
Mobiltelefon, bärbar dator, mp3-spelare etc. får användas ombord. Tänk dock på att visa hänsyn till medresenärerna.
På nattbussarna är det många som vill sova och ha det lugnt kring sig. Chauffören har rätt att avvisa aggressiva eller störande resenärer.

Vänligen respektera detta!

 

6. PAKET OCH CYKEL

Mindre paket och cykel får medtagas på MasExpressen mot en serviceavgift av 200-400 kr.

Cykel kan medföras förutsatt att cykeln är ordentligt emballerad, så att den inte skadar dina medpassagerares bagage.
Din cykel packas helst i en cykelväska. I annat fall packas cykeln så att styret vrids ett kvarts varv samt pedalerna och hjulen bortmonteras. Dessutom ska delar som kan smutsa ner andra resenärers bagage täckas, exempelvis med bubbelplast eller wellpapp, samt packas i kartong eller hållbar säck.
Medtagande av cykel är avgiftsbelagd. MasExpressen förbehåller sig rätten att neka cykel i bagage om bedömningen görs att den kan skada övrigt bagage.   0651-100 00

 

7. BAGAGE

Den totala bagagevikten per betalande resenär är max 20 kg.
Maximalt värde på bagaget får inte överstiga 15 % av ett basbelopp. 7 095 SEK.
(15% av 47 300 SEK för år 2020 Källa: Statistiska centralbyrån)

Max två (2) resväskor per resenär får tas med kostnadsfritt i bussens lastutrymme.
Ömtåligt bagage ska emballeras!
Ett (1) mindre handbagage per resenär, får medtagas. Maxmått för bagage inne i bussen är 30x30x20 cm.
Av säkerhetsskäl får inget bagage placeras i bussens mittgång eller vid utgångar.

Observera att MasExpressen ej tar ansvar för värdeföremål eller kontanter som förvaras i bussens lastutrymme.

Bagage får inte medföras som är av farlig beskaffenhet eller som kan orsaka avsevärd olägenhet såsom explosiva och brandfarliga föremål/vätskor. Ej heller giftiga, smittbärande och frätande ämnen får medtagas och inte heller vapen.

Skrymmande bagage såsom golfväskor, skidor etc. får medföras förutsatt att bagaget är ordentligt emballerat så att det inte skadar dina medpassagerares bagage.

Löser man en barnbiljett är det tillåtet att ta med en barnvagn i bussens lastutrymme utan extra kostnad. För att skydda den ska den vara packad i plastpåse eller annat typ av skydd. Inga andra föremål än själva vagnen får ligga i plastpåsen. Även rullator och rullstol får tas med utan extra kostnad.

För paket och cykel, läs under stycke 6: Paket och cykel.

MasExpressen ansvarar ej för skadat, förkommet eller stulet bagage. Vid skada hänvisar vi till resenärens egen försäkring. Det är resenärens skyldighet att märka sitt bagage med namn, adress och telefonnummer samt att emballera sitt bagage så skador undviks. Kontrollera noga vid avstigning att rätt bagage medtas.

I det fall MasExpressen har hanterat bagage vårdslöst eller genom uppsåt orsakat skada eller vid skador som inträffar till följd av användning av bussen, ansvarar MasExpressen i enlighet med vad som följer av tvingande lag och allmänna rättsprinciper.

 

8. INTERNET/220V

I MasExpressens egna bussar erbjuder vi gratis internet samt 220v ombord. Under vissa perioder, framförallt fredagar och söndagar samt stora resehelger, behöver vi ta in underleverantörer. En del leverantörer kan inte garantera att det alltid finns eluttag och internet ombord. Vi reserverar oss för ev.driftstörningar i vår internetuppkoppling som radioskugga i vissa områden samt driftstörningar från leverantör o.s.v.

 

9. HJÄLP FÖR RESENÄRER MED SÄRSKILDA BEHOV

MasExpressens policy är att i största möjliga mån hjälpa alla kunder till en behaglig och trivsam resa.
Om du har särskilda behov, exempelvis på grund av nedsatt rörlighet, syn eller hörsel kan du kontakta oss
på 0651-100 00
Kontakta oss senast 7 dagar innan den aktuella resan ska äga rum för att vi tillsammans med dig ska kunna planera resan på bästa sätt.
Vi har tyvärr inte möjlighet att uppfylla alla de behov som kan uppstå och kan därför inte garantera att resan alltid går att genomföra, men vi gör alltid vårt bästa!

 

10. HÅLLPLATSER

Av- och påstigning kan endast ske vid angivna hållplatser. Det åligger resenären att ta reda på aktuell avreseplats samt att vara på plats i god tid (min.15 min.) före angiven avresetid. Biljetten inaktiveras efter avgångstid och platsen säljs som restplats. Var noga med att boka dig till/från rätt hållplats. Vi garanterar endast att bussen stannar på den hållplats du bokat till/från.

Om ni vill resa tillsammans men planerar att stiga av/på vid olika hållplatser, vänligen observera att det finns en möjlighet att ni inte hamnar på samma buss.

Observera att på Cityterminalen sker avstigning utanför byggnaden, medan påstigning sker både inifrån och utanför cityterminalen. Vilken gate som gäller på respektive avgång skyltas på de elektroniska skärmarna. Vid avgång från Gate 8 är det viktigt att ni som resenär är uppmärksam på när vi aktiverar gaten (grönt blinkande sken). Gate 8 är skymd och bussen syns ej från fönstren inne. Vid frågor angående avgångar från Cityterminalen i Stockholm kan man vända sig till den informationsdisk som finns i terminalen. Det går även att se ankomster samt avgångar på följande länk.

http://www.cityterminalen.se/sv/Avgangar-och-ankomst/ 

Vi får reda på avgångsgate ungefär en (1) timme innan avgång. Vilken gate vi får bestäms av Cityterminalens egna trafikledning.

 

11. SÄLLSKAPSDJUR

Hundar och andra djur medtages ej p.g.a allergier och av utrymmesskäl.
Observera att undantag görs för ledarhundar. Måste förbokas! 

 

12. BILJETTER

Biljett måste alltid köpas före avresa för att garanteras plats på bussen. Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna på biljetten/bekräftelsen överensstämmer med sträcka, tid och datum som beställts. Av- och påstigning måste göras på bokad hållplats.

Alla som reser på våra bussar måste kunna visa upp giltigt färdbevis. Förare är alltid skyldig att kontrollera giltigheten av biljetter och biljettnummer. Betalning skall erläggas i förskott. Med ’biljett’ menas i detta sammanhang antingen det utskrivna dokumentet med tillhörande bokningsnummer eller bara själva bokningsnumret samt verifikat som styrker rätten till eventuell rabatt.

Våra biljetter säljs som grund utan Omboknings/avbokningsskydd, d.v.s. så prisvärt som möjligt. Är man osäker på sin resa kan man köpa till ett avbokningsskydd. För information om Omboknings/avbokningsregler, läs mer under rubriken Ombokning/avbokning.

Ombokning jämställs som avbokning.

De mest prisväda biljetterna köps via vår hemsida. Biljettköp via telefon eller av chaufför/återförsäljare sker endast till ordinarie priser d.v.s. 50kr i påslag. 

 

13. PLATSBOKNING

Platsreservation ingår i biljettpriset och väljs obligatoriskt vid bokning. 

 

Vid oklarheter, prata med chauffören så hjälper denne dig till rätta!

 

14. RES TILL RABATTERAT PRIS

4900 poäng kostar 4300:- (värde att resa för 4900kr)

2900 poäng kostar 2500:-  (värde att resa för 2900kr)

1 poäng = 1 sek
 

Maskortet fungerar som en virtuell plånbok och ger dig poäng som du kan betala dina bokningar med.

Maskortet går endast att köpa via vår hemsida och betalas med kort (VISA/MasterCard) eller via direktbetalning (internetbank).

Bokning med Poäng kan endast ske via vår hemsida. För att kunna boka med kortet måste du logga in dig.
Länken ”Logga in” finner du i ovan meny.

Maskortet är helt virtuellt, och dina resor ser du under ”Min sida” när du är inloggad.
Vid resa som bokats med Maskortet ska bokningsnummer uppvisas vid påstigning.
Ej utnyttjade resor återbetalas inte. Kortet är inte tidsbegränsat.

Maskortet är inte personligt, utan du kan boka resor för hela familjen eller gruppen när du är inloggad!

Logga in, innan du köper rabattkortet!

 

15. MASEXPRESSENS OMBUD

- Rättvik          Direkten vasakiosken riksvvägen 38

- Stockholm    Cityterminalen, informationsdisken i ankomsthallen

- Webb            www.masexpressen.se 

 

16. KVARGLÖMT BAGAGE

Vid kvarglömt bagage, skicka i första hand en utförlig beskrivning via e-post till info@masexpressen.se

Upphittat bagage skickas via postnord mot en administrativ avgift på 50 kr + frakt.

Hittegods förvaras hos oss i tre (3) månader.
Vi tar inget särskilt ansvar för upphittat gods. 

Telefonnummer för kvargömda saker: 0250-511 101

 

17. REKLAMATION

Reklamationer skall framföras skriftligen, senast 14 dagar efter avslutad resa. Den skickas via e-post till info@masexpressen.se.

Reklamation skall innehålla bokningsnummer från den aktuella resan samt en redogörelse vad som var orsaken. Samtliga inkomna brev besvaras. Vi är tacksamma för dina åsikter. De gör att vi kan bli ännu bättre.

 

18. ÖPPETTIDER TELEFONBOKNING/SUPPORT

Vår boknings- samt supporttelefon har telefonnummer 0651-10 000

Öppet helgfria vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00


Det går alltid att maila frågor samt funderingar på info@masexpressen.se även utanför ramen av dessa tider.

Vi svarar så fort vi kan.

 

19. BETALNINGSALTERNATIV VIA TELEFON: SWISH - KORTBETALNING - FAKTURA

Vid betalning med kort, läser kortinnehavaren upp efterfrågade uppgifter för agenten i telefon,
och pengarna kommer att dras direkt!
OBS! Kortuppgifterna sparas ej hos oss.

Betalning mot faktura sker utan faktureringsavgift, och skickas ut via Svea Webpay.
Bokar du som privatkund (Personnummer) så skickas fakturan till din folkbokföringsadress.
Bokar du som företagskund (Org.nr) så skickas fakturan till en av de eventuellt flera adresserna som företaget är registrerat på hos skatteverket. 

Fakturan betalas inom 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift.
Dröjsmålsränta utgår med 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas därefter fakturan till inkasso.

 

20. BETALNINGSALTERNATIV ONLINE: KLARNA - SWISH

Vi använder Klarna Checkout som betallösning. Se nedan vilka betalalternativ som finns tillgängliga.

Genom att klicka på "Bekräfta Bokning" godkänner du Klarnas villkor samt våra köpvillkor

Vänligen observera att vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på klarna.com.
För information om din betalning, kontakta Klarnas Kundservice.
Du kan även se dina fakturor och dess betalstatus på klarna.com, under ”Mina sidor”.


Få först. Betala sen.

Få en faktura på ditt köp, som skickas per e-post till den angivna e-postadressen.
Fakturan har 14 dagars betaltid, men du kan själv välja att förlänga den.

När du väljer faktura övertar Klarna rätten att få betalt och din betalning av fakturan går därmed till Klarna.

Om du tidigare valt att ansluta dig till tjänsten Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura i enlighet med de villkor som gäller för Månadsfaktura.


Betala direkt.

Betala direkt med ditt anslutna bankkonto, och verifiera dig med BankID.
Aktivera tjänsten genom att logga in hos Klarna via app eller hemsida.


Klarna kortbetalning.

Betala med kort i samband med ditt köp, och ange dina kortuppgifter.
Vidare verifiering med BankID kan skilja sig beroende på bank.

Inga kortuppgifter lagras hos oss, de sparas hos vår samarbetspartner Klarna. Kortbetalningar som hanteras av Klarna är PCI-DSS certifierade.
 

Vid val av betalning med Swish så kommer vi att skicka en betalningsförfrågan till din Swish-app, det sker i samband med att du bekräftar din bokning.

Observera att det mobiltelefonnummer du skriver in under bokningsprocessen är det som kommer tillfrågas via Swish.